HJEMFOR SALG TA KONTAKT
Spinsheller (for krabbe)
Skallvasker (for krabbe)
Fotrenskemaskin (for krabbe)
Slaktemaskin (for krabbe)
Krabbebestikk
Grillkoke
Borejigg for stillas
Monteringspresse
Arkvender
Koalesensfilter
Skiltfres
Søppeldunkstativ
Darts stativ
Sjøpølseprosjekt
Sjøpølseprosjekt

I januar 2005 ble det avholdt et møte på Havforskningsinstituttet mellom Jan Roar Storesund,
Leif Høvring, Snorregruppen, Omar Gudmundsen fra Fiskeridirektoratets Regionkontor Rogaland og Jostein Saltskår, Dag M. Furevik, Havforskningsinstituttet.

Jan Roar Storesund og Leif Høvring var allerede kommet
godt i gang med utvikling av bunntrål for fangst av sjøpølse. Havforskningsinstituttet ble spurt om de ville være med i
en videre utvikling/utprøving av bomtrålen.
Dette ble vi enige om og det ble sendt en søknad til
LUR programmet om støtte til et forprosjekt.

Denne søknaden fikk vi støtte til og forsøkene ble startet
opp høsten 2005 i Karmsundet i området utenfor Kopervik.

Selve forsøksfisket pågikk i ca 4 måneder fra 19.10.05
til 21.02.06. Men både før og etter, samt i forsøksperioden, har det vært flere interne og eksterne møter hvor metodikk og redskapsutvikling har vært diskutert.

- Rapport i samarbeid med Havforskningsinstituttet >>

JR Storesund AS - Jovikvegen 60 - 4276 Vedavågen - Telefon 918 07 555 - E-mail jan@jrstoresund.no - ORG.nr. 989 246 704 MVA